Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kat. C

 Cena kursu: 900 zł

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kat. C

Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie posiadamy zezwolenie do samodzielnego prowadzenia kursów dla kierowców wykonujących transport drogowy. Zobacz nasze zaświadczenie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zobacz zaświadczenie

 

Kogo obowiązuje kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla kat. C?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku i mają ukończoną kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. D

 

Jakie formalności przed kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C?

uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) w urzędzie właściwym miejscowo, gdzie należy dostarczyć:

  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy
  • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

 

W cenie kursu zawiera się:

  • w części specjalistycznej:
    • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
    • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie, czas jego trwania to min. 5 dni

Egzamin państwowy przeprowadzają od 06 kwietnia 2022 roku Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania.

 

Co po egzaminie?

  • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Należy wnieść w wydziale komunikacji  opłatę w wysokości 100,50 zł i oczekiwać na wydanie dokumentu.

 

Galeria