Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Cena kursu: 500 – 1000 zł

Najbliższy kurs: 22.08.2024 r. – 26.08.2024 r.

Kurs na przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Jako jedyny w Ostródzie Ośrodek Szkolenia Kierowców, posiadamy zezwolenie wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego do prowadzenia kursów dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych ADR.

Kogo obowiązuje kurs na przewóz towarów niebezpiecznych ADR?

Wszystkich kierowców wykonujących przewóz towarów sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Jakie formalności przed kursem na przewóz towarów niebezpiecznych ADR?

 • Osoba szkolona musi mieć ukończone 21 lat
 • Posiadać prawo jazdy kat. B
 • Jedno zdjęcie (niezbędne do wniosku o wydanie zaświadczenia ADR)

Rodzaje kursów:

 • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas  – 18 godz. zajęć teoretycznych + 1 godz. Ćwiczeń – cena 600 zł
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern –  do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 13 godz. – cena 500 zł

UWAGA! Kurs podstawowy + kurs specjalistyczny na cysterny w cenie 1000 zł

 • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – 8 godz. – cena 500 zł
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – 8 godz. – cena 500 zł

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa, w naszym ośrodku szkolenia w Ostródzie.

Jak wygląda egzamin?

 • Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru. To oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Podczas egzaminu masz do wyboru trzy zaproponowane odpowiedzi, twoim zadaniem jest udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 spośród wszystkich pytań. Ile jest pytań?

 

 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (czas na odpowiedź 60 minut),
 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (czas na odpowiedź 40 minut),
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (czas na odpowiedź 30 minut),
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (czas na odpowiedź 30 minut).

 

Co po zaliczonym egzaminie ?

Po zakończonym egzaminie, komisja egzaminacyjna wysyła protokół z wynikami do urzędu marszałkowskiego, gdzie zamawiane są zaświadczenia w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Swoje zaświadczenie otrzymasz drogą pocztową za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

 

Galeria