Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Cena kursu: 2800 zł

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie posiadamy zezwolenie do samodzielnego prowadzenia kursów dla kierowców wykonujących transport drogowy. Zobacz nasze zaświadczenie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zobacz zaświadczenie

 

Kogo obowiązuje kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku i mają ukończone 23 lata

 

Jakie formalności przed kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) w urzędzie właściwym miejscowo, gdzie należy dostarczyć:

  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób
  • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

 

W cenie kursu zawiera się:

 • w części podstawowej: 97 godzin zajęć teoretycznych;
 • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 1 godzina jazdy na symulatorze w Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie

zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=ciJTOjx1rg8

 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie, czas jego trwania to mi. 21 dni

Egzamin państwowy przeprowadzają od 06 kwietnia 2022 roku Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania.

Co po egzaminie?

 • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Należy wnieść w wydziale komunikacji  opłatę w wysokości 100,50 zł i oczekiwać na wydanie dokumentu.

 

 

 

 

 

Galeria