Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Cena kursu: 2800 zł

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie posiadamy zezwolenie do samodzielnego prowadzenia kursów dla kierowców wykonujących transport drogowy. Zobacz nasze zaświadczenie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zobacz zaświadczenie

 

Kogo obowiązuje kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10 września 2008 roku i mają ukończone 23 lata

 

Jakie formalności przed kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy

 

W cenie kursu zawiera się:

 • w części podstawowej: 97 godzin zajęć teoretycznych;
 • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 1 godzina jazdy na symulatorze w Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie

zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=ciJTOjx1rg8

 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.

Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OSK Jerzy Pasik, którego zdanie potwierdza Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

 

Co po egzaminie?

 • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Aby złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, należy do niego dołączyć: kopię Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, 1 zdjęcie oraz dowód wpłaty (100,50 zł)

 

 

 

 

Galeria