Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kat. D

 Cena kursu: 900 zł

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kat. D

Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie posiadamy zezwolenie do samodzielnego prowadzenia kursów dla kierowców wykonujących transport drogowy. Zobacz nasze zaświadczenie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zobacz zaświadczenie

 

Kogo obowiązuje kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniającej dla kat. D?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku, a mają ukończoną kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. C

 

Jakie formalności przed kursem kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. D?

  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego rzeczy

 

W cenie kursu zawiera się:

  • w części specjalistycznej:
    •   32,5 godzin zajęć teoretycznych,
    •   2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć go w dowolnym momencie.

Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OSK Jerzy Pasik, którego zdanie potwierdza Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

 

Co po egzaminie?

  • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Aby złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, należy do niego dołączyć: kopię Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, 1 zdjęcie oraz dowód wpłaty (100,50 zł)

 

 

 

Galeria