Prawo jazdy kategorii A2

Cena kursu: 3000 zł

 

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia kierującego do poruszania się:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. A2?

 • osoba, która ma ukończone 18 lat. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej czyli 17 lat i 9 miesięcy, po uzyskaniu zgody rodziców.

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. A2?

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. A2 oraz zdjęcia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) pojazdem szkoleniowym: Yamaha MT07 – 35KW (podstawiany przez nas na egzamin 🙂 ), w ruchu drogowym i na placu manewrowym wyposażonym w systemy stosowane podczas egzaminu państwowego /mierniki prędkości/
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Egzaminy wewnętrzne

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w WORD Olsztyn (koszt egzaminu teoretycznego – 55 zł, praktycznego – 222 zł)
 • Wymiana prawa jazdy (opłata 100 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

Galeria