Prawo jazdy kategorii A

3000 zł / 1800 zł po A2

 

Prawo jazdy kategorii A uprawnia kierującego do poruszania się:

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla 100 kg i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. A?

 • osoba, która ma ukończone 24 lata, lub 20 lat, gdy kandydat ubiegający się o prawo jazdy kategorii A posiada przynajmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2. Szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed wymienionymi powyżej wymaganiami dla wieku

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. A?

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. A oraz zdjęcia

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin) pojazdem szkoleniowym: Yamaha MT07 (model jak w WORD Olsztyn) w ruchu drogowym i na placu manewrowym wyposażonym w systemy stosowane podczas egzaminu państwowego (mierniki prędkości). Jeśli posiadasz już kat. A2, to ilość godzin szkolenia wynosi 10.
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Egzaminy wewnętrzne

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w WORD Olsztyn (koszt egzaminu teoretycznego – 55 zł, praktycznego – 222 zł)
 • Wymiana prawa jazdy (opłata 100,50 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

Galeria