Prawo jazdy kategorii B

Cena kursu: 3000zł

 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierującego do poruszania się:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką, mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. B?

 • osoba, która ma ukończone 18 lat. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej czyli 17 lat i 9 miesięcy, po uzyskaniu zgody rodziców.

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. B?

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. B oraz zdjęcia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) pojazdem szkoleniowym: KIA RIO w ruchu drogowym i na placu manewrowym
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Nieograniczony dostęp do symulatora nauki jazdy
 • Egzaminy wewnętrzne

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w WORD Olsztyn (koszt egzaminu teoretycznego – 55 zł, praktycznego – 222 zł)
 • Wymiana prawa jazdy (opłata 100 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

NOWOŚĆ!!! KAT.B – PAKIET PREMIUM – cena 3700 zł

 • Część teoretyczna szkolenia (30 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia  – 40 godzin  pojazdem szkoleniowym: KIA RIO w ruchu drogowym i na placu manewrowym
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Nieograniczony dostęp do symulatora nauki jazdy
 • Egzaminy wewnętrzne

Galeria