Prawo jazdy kategorii C

Cena kursu: 3600 zł

 

Prawo jazdy kategorii C uprawnia kierującego do poruszania się:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. C?

 • osoba, która ma ukończone 21 lat (18 lat w przypadku gdy kursant rozpoczął kurs kwalifikacji wstępnej lub posiada już Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej)
 • posiada prawo jazdy kat. B

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. C?

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. C oraz zdjęcia.

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (30 godzin) pojazdem szkoleniowym: Man TGL. W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia kat. D, liczba godzin szkolenia ulega zmniejszeniu o 10
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Nieograniczony dostęp do symulatora nauki jazdy
 • Egzaminy wewnętrzne

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy w WORD Olsztyn (koszt egzaminu teoretycznego: 55 zł, egzaminu praktycznego – 278 zł)
 • Wymiana prawa jazdy (opłata 100 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

INTERESUJE CIĘ KAT. C RAZEM Z KAT. C+E oraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną? – zapisz się na tzw. szkolenie równoległe podczas którego szkolenie odbywa się krócej z korzyścią cenową dla Ciebie):

Cena za PAKIET szkolenie równoległe (45 godz. jazdy na kat. C i C+E) oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona:

 • opcja kat. C+E na MAN TGL z przyczepą tandem: 8600 zł
 • opcja kat. C+E na MAN TGX z naczepą: 9200 zł

Galeria