Prawo jazdy kategorii C+E

Cena kursu: 3600 zł – 4200 zł (w zależności od pojazdu  szkoleniowego)

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia kierującego do poruszania się:

  • zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą, a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. C+E?

  • osoba, która ma ukończone 21 lat (18 lat w przypadku gdy kursant rozpoczął kurs kwalifikacji wstępnej lub posiada już Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej)
  • posiada prawo jazdy kat. C

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. C+E?

  • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. C+E oraz zdjęcia.

W cenie kursu zawiera się:

  • Część praktyczna szkolenia (25 godzin) pojazdem szkoleniowym: Man TGL z przyczepą Tandem lub ciągnikiem siodłowym MAN TGX z naczepą
  • Egzamin wewnętrzny

Co po kursie?

  • Egzamin państwowy praktyczny w WORD Olsztyn (koszt egzaminu – 278 zł)
  • Wymiana prawa jazdy (opłata 100 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

Galeria