Prawo jazdy kategorii D

Cena kursu: 5100 zł – 7000 zł

 

Prawo jazdy kategorii D uprawnia kierującego do poruszania się:

 • kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kto może przystąpić do kursu prawo jazdy kat. D?

 • osoba, która ma ukończone 24 lata (21 lat w przypadku gdy kursant rozpoczął kurs kwalifikacji wstępnej lub posiada już Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej)
 • posiada prawo jazdy co najmniej kat. B

Jakie formalności przed kursem prawo jazdy kat. D?

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w urzędzie właściwym miejscowo po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i neurologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonego dla kat. D oraz zdjęcia

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (20 godzin)
 • Część praktyczna szkolenia (60 godzin dla osób po kat. B lub 40 godz. dla osób po kat. C) realizowana pojazdem szkoleniowym: Mercedes Tourismo
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Ćwiczenia testów egzaminacyjnych na sali komputerowej
 • Nieograniczony dostęp do symulatora nauki jazdy
 • Egzaminy wewnętrzne

Co po kursie?

 • Egzamin państwowy w WORD Olsztyn (koszt egzaminu teoretycznego: 55 zł, egzaminu praktycznego – 278 zł)
 • Wymiana prawa jazdy (opłata 100 zł w urzędzie w którym kursant uzyskał PKK)

Galeria