Szkolenie okresowe do kategorii D

Cena kursu: 600 zł

 

Szkolenie okresowe do kategorii D

Szkolenie okresowe prowadzone jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania dla kierowców zawodowych w wymiarze 35 godzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba szkolona może zrealizować w ciągu jednego dnia max. 7 godz. szkolenia.

 

Kogo obowiązuje Szkolenie okresowe do kategorii D?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku, lub osoby które mają ukończoną kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. D.

Jakie formalności przed kursem?

uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) w urzędzie właściwym miejscowo, gdzie należy dostarczyć:

  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowca transportu drogowego osób
  • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (35 godzin).
  • Wydanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenie okresowe prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć je w dowolnym momencie, czas jego trwania to min. 5 dni

Co po egzaminie?

  • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Należy wnieść w wydziale komunikacji  opłatę w wysokości 100,50 zł i oczekiwać na wydanie dokumentu.

 

 

Galeria