Szkolenie okresowe do kategorii D

 Cena kursu: 400 zł

 

Szkolenie okresowe do kategorii D

Szkolenie okresowe prowadzone jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania dla kierowców zawodowych w wymiarze 35 godzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba szkolona może zrealizować w ciągu jednego dnia max. 7 godz. szkolenia.

 

Kogo obowiązuje Szkolenie okresowe do kategorii D?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku, lub osoby które mają ukończoną kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. D.

 

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (35 godzin).
  • Wydanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenie okresowe do kat. C prowadzimy indywidualnie, więc możemy rozpocząć je w dowolnym momencie.

 

Co po kursie?

  • Wymiana prawa jazdy celem wpisania do niego w kolumnie nr 12 tzw. Kodu unijnego 95, na podstawie którego organy do tego uprawnione sprawdzają w trakcie kontroli kierowcy posiadanie przez niego uprawnień. Aby złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, należy do niego dołączyć: kopię Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, 1 zdjęcie oraz dowód wpłaty (100,50 zł)

 

Galeria